2020 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų keturių veiklos sričių projektams įgyvendinti pateiktos 1044 paraiškos.

  1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą – 381 paraiškos;
  2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas – 345 paraiškos;
  3. Sporto renginių organizavimas – 241 paraiškos;
  4. Kvalifikacijos tobulinimas – 77 paraiškos.

Atlikus paraiškų administracinės atitikties tinkamumo vertinimą, tinkamomis pripažintos 944 paraiškos.

2020-01-29 įsakymas nr. V-127 dėl 2020 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, gautų paraiškų, atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus paraiškų sąrašų patvirtinimo.

Paraiškų sąrašus galite rasti čia:
  • Paraiškos, ATITIKUSIOS administracinės atitikties tinkamumo vertinimus
  • Paraiškos, NEATITIKUSIOS administracinės atitikties tinkamumo vertinimų
  • VISŲgautų paraiškų sąrašas

Visos paraiškos, atitikusios administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus, bus perduotos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimui.