Pasibaigus terminui teikti paraiškas 2022 m. kvietimo SRF paramai gauti, Švietimo mainų paramos fondas sulaukė lygiai 1000 paraiškų 1-4 veiklos sričių projektams įgyvendinti:

1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą – 450 paraiškos;

2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas – 297 paraiškos;

3. Sporto renginių organizavimas – 188 paraiškos;

4. Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto informacijos sklaida – 65 paraiškos.

 

Atlikus paraiškų administracinės atitikties tinkamumo vertinimą, Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus įsakymu tinkamomis ir tinkamomis su išlyga pripažintos 969 paraiškos. Tai sudaro 97 % visų 2022 m. pateiktų sporto projektų paraiškų. Džiaugiamės dar didesniu dėmesiu paraiškų kokybei, nes 2021 m. administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą atitiko 90 % sporto projektų paraiškų.

 

PARAIŠKŲ SĄRAŠAI:
  1. Tinkamų paraiškų sąrašas;
  2. Tinkamų su išlyga paraiškų sąrašas;
  3. Netinkamų paraiškų sąrašas;
  4. Negaliojančių (atsisakė patys pareiškėjai) paraiškų sąrašas;
  5. Visų gautų paraiškų sąrašas;
  6. Paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimo forma.

Visos paraiškos, atitikusios administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus, bus perduotos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimui, kurį atliks nepriklausomi ekspertai, o vėliau – Sporto komisija.

 

PARAIŠKŲ, ATITIKUSIŲ IR ATITIKUSIŲ SU IŠLYGA ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO VERTINIMO KRITERIJUS, PASISKIRSTYMAS PAGAL VEIKLŲ SRITIS