Europos Komisijos administruojama programos „Erasmus+“ sporto sritis kasmet kviečia Europos sporto organizacijas teikti paraiškas ir dalyvauti konkurse dėl galimybės vykdyti tarptautinius sporto projektus, finansuojamus programos „Erasmus+“ sporto srities lėšomis.

„Erasmus+“ sporto srities tikslas – skatinti asmenis dalyvauti sporto, fizinėje ir savanoriškoje veikloje, įveikti grėsmes, kylančias sporto sąžiningumui, skatinti dvikryptę sportininkų karjerą, toleranciją ir socialinę įtrauktį, gerinti valdymą ir prisidėti prie „Europos sporto savaitės“ įgyvendinimo.

 

 

„Erasmus+“ sporto srities veiklos sritys:

 1. Bendradarbiavimo partnerysčių projektai;
 2. Europos masto sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno;
 3. Smulkieji bendradarbiavimo partnerysčių projektai.

Visa informacija apie „Erasmus+“ sporto srities paraiškų pateikimą skelbiama Europos Komisjos tinklalapyje.

Mielai dalinamės Sakartvelo Švietimo ir mokslo ministerijos kvietimu Lietuvos sporto organizacijoms bendradarbiauti bei drauge įgyvendinti sporto projektus, kurie būtų susiję su:

 1. Sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo skatinimu;
 2. Masinių sporto renginių populiarinimu;
 3. Sporto bazių infrastruktūros gerinimu;
 4. „Europos sporto savaitės“, sporto festivalių, renginių organizavimu;
 5. Tradicinių sporto šakų ir žaidimų propagavimu;
 6. Žmogaus teisių apsauga ir sporto valdymo principų užtikrinimu.

Dėl galimybės bendradarbiauti su partneriais iš Sakartvelo ir išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į Fizinio ugdymo ir sporto plėtros skyriaus vyriausiąją specialistę Sopo Burduli šiais kontaktais:

 • El. paštu sburduli@mes.gov.ge,
 • Tel. (+995) 551 143 355,
 • Sakartvelo Švietimo ir mokslo ministerijos raštas dėl galimo bendradarbiavimo „Erasmus+“ sporto sityje.

2021 m. kvietimo projektų paraiškos priimamos iki 2021 m. birželio 17 d. 18 val. Lietuvos laiku.