Paskirstytos Sporto rėmimo fondo lėšos projektams, susijusiems su inventoriaus ir įrangos įsigijimu, taip pat renginių organizavimu. Su inventoriui ir įrangai įsigyti susijusiems 97 projektams paskirstyta beveik 2,5 mln. eurų, su sporto renginių organizavimu susijusiems 44 projektams paskirstyta beveik 1,7 mln. eurų. Projektai bus įgyvendinami 2020–2023 metais.

Finansuojami projektai atrinkti konkurso būdu, finansavimas paskirtas geriausiai fondo reikalavimus atitikusiems, su fiziniu aktyvumu susijusiems projektams. Finansavimą gavo įvairių sporto federacijų, asociacijų, klubų, nevyriausybinių organizacijų, savivaldybių, švietimo įstaigų ir kitų organizacijų projektai.

Inventoriaus ir įrangos įsigijimo finansavimo konkursui iš viso buvo pateikta 345 paraiškos, bendra prašomų lėšų suma – beveik 14,9 mln. eurų.

Pavyzdžiui, finansavimą sporto inventoriui ir įrangai gausiantis Varėnos rajono Perlojos daugiafunkcis centras planuoja bendruomenės gyventojams įrengti lauko treniruoklių aikštelę, taip sudarant kokybiškas sąlygas kiekvienam kaimo bendruomenės nariui tenkinti sporto bei aktyvaus judėjimo poreikius.

Pakruojo rajono sporto centras numato įsigyti BMX mažųjų dviračių kroso dviratukų, aprangos ir kito inventoriaus ir organizuoti dviračių sporto pratybas kaimiškų vietovių vaikams. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras įsirengs išmaniąją treniravimo sistemą „SmartFit“, Alytaus Panemunės progimnazija – fizinio aktyvumo kiemelį savo bendruomenei.

Sporto renginių organizavimo finansavimo konkursui iš viso buvo pateikta 241 paraiška, bendra prašomų lėšų suma – beveik 11,7 mln. eurų. Dalis konkursui pateiktų projektų dėl atitikties Sporto rėmimo fondo reikalavimams bus vertinama iš naujo, dar apie 250 tūkst. eurų bus paskirstyta artimiausiu metu.

Lietuvos studentų sporto asociacija planuoja surengti 23 Lietuvos universitetų studentų čempionatus, studentų krepšinio, futbolo, tinklinio lygų ir paplūdimio rankinio turnyrus, tarptautinį ir Lietuvos studentų sporto festivalius, taip pat Geriausiųjų Lietuvos studentų sportininkų pagerbimo šventę. Numatoma, kad renginiuose dalyvaus daugiau nei 2,5 tūkst. dalyvių.

Lietuvos keliautojų sąjunga numato organizuoti įvairius šeimų fizinį aktyvumą skatinančius renginius: pėsčiųjų, vandens maratonus, vandens turizmo ralį, žygį automobiliais, masinį slidžių žygį „Snaigė“, turizmo šakų technikos varžybas ir kt.

Ignalinos plaukimo klubas gaus finansavimą ,,Regionų plaukimo taurei 2020“ surengti.

Lietuvos žurnalistų sąjunga organizuos Tarptautinį žurnalistų futbolo turnyrą, taip pat Lietuvos žurnalistų futbolo ir krepšinio čempionatus.

Konkurso reikalavimus atitikusius projektus vertino ekspertai, po to – ministro sudaryta Sporto projektų komisija. Į Sporto projektų komisijos sudėtį įeina Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK), kelių sporto federacijų, taip pat ir Lietuvos sporto federacijų sąjungos, asociacijos „Sportas visiems“, sporto asociacijų, Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto, ministerijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir kt. atstovai. Ministerija taip pat siūlė nevyriausybinėms sporto organizacijoms ir „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atstovams dalyvauti komisijos veikloje stebėtojų teisėmis.

Iškilus klausimams dėl sporto projektų finansavimo galima kreiptis į Sporto rėmimo fondą administruojantį Švietimo mainų paramos fondą el. paštu 2020SRFprojektai@smpf.lt arba tel.: 8 607 20 079, 8 667 59 893.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus dėl Sporto rėmimo fondo projektų finansavimo galima rasti čia: https://www.smm.lt/web/lt/smm-sportas/sporto-remimo-fondas