Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu paskirstytos Sporto rėmimo fondo lėšos neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems sporto projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo veiklomis. Devyniems projektams paskirstyta daugiau nei 530 tūkst. eurų. Projektai bus įgyvendinami 2020–2023 metais.

Lėšų iš Sporto rėmimo fondo šiemet skirta autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų turinčių vaikų fiziniam aktyvumui skatinti, negalią turinčių vaikų ir jų šeimų įtraukčiai į aktyvų sportą, Klaipėdos, Panevėžio kurčiųjų sporto klubams, Klaipėdos miesto žmonių su fizine negalia sporto klubui „Žuvėdra“, stalo teniso klubui „Pirmasis setas“, Lietuvos žmonių su negalia tinklinio ir badmintono rinktinei dalyvauti tarptautinėse varžybose ir kt.

Projektus pirmiausia įvertino ekspertai, po to – ministro sudaryta Sporto komisija. Į Sporto komisijos sudėtį įeina Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK), kelių sporto federacijų, taip pat ir Lietuvos sporto federacijų sąjungos, asociacijos „Sportas visiems“, sporto asociacijų, Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto, ministerijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir kt. atstovai.

Neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti iš Sporto rėmimo fondo skiriama daugiau nei 1,1 mln. Eur, arba 10 proc. visų fondo lėšų. Jos paskirstomos proporcingai keturioms remiamos sritims: fiziniam aktyvumui skatinti, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti, sporto renginiams organizuoti, trenerių kvalifikacijai tobulinti.

Projekto teikėjai turi galimybę patys pasirinkti, ar pretenduoja į neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių projektų konkursinį sąrašą, ar ne.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas.

 

Informaciją parengė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Komunikacijos skyrius

El. paštas info@smm.lt