Paskirstytos Sporto rėmimo fondo lėšos neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams, susijusiems su inventoriaus ir įrangos įsigijimu. 14 projektų numatyta beveik 288 tūkst. eurų. Projektai bus įgyvendinami 2020–2023 metais.

Finansuojami projektai atrinkti konkurso būdu, finansavimas paskirtas geriausiai Sporto rėmimo fondo reikalavimus atitikusiems projektams. Finansavimą gavo neįgaliųjų sporto organizacijų, klubų, švietimo įstaigų, nevyriausybinių ir kitų organizacijų projektai.

Lietuvos žmonių su negalia tinklinio ir badmintono asociacijai skirtos lėšos įsigyti paplūdimio ir salės tinklinio sėdint bei para-badmintono sportiniam inventoriui.

Valakampių socialinių paslaugų namuose jaunimui ir suaugusiems, turintiems proto arba kompleksinę negalią, numatoma įrengti lauko treniruoklių aikštelę.

Lietuvos paraplegikų asociacija įsigis sporto įrangą, skirta judėjimo negalią turintiems asmenims, o Kauno neįgaliųjų rekreacijos ir sporto klubas – specialius sportinius vežimėlius sunkią judėjimo negalią turintiems sportininkams.

Lietuvos ledo jachtų ir vėjaračių asociacija, siekdama įtraukti į šį sportą fizinę negalią turinčius asmenis, gauna finansavimą įsigyti jiems pritaikyto inventoriaus.

Neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių projektų, susijusių su sporto renginių organizavimu, finansavimo konkursui iš viso buvo pateiktos 23 paraiškos, bendra prašomų lėšų suma – daugiau nei 671 tūkst. eurų.

Konkurso reikalavimus atitikusius projektus vertino ekspertai, po to – ministro sudaryta Sporto projektų komisija. Į Sporto projektų komisijos sudėtį įeina Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK), kelių sporto federacijų, taip pat ir Lietuvos sporto federacijų sąjungos, asociacijos „Sportas visiems“, sporto asociacijų, Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto, ministerijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir kt. atstovai. Ministerija taip pat siūlė nevyriausybinėms sporto organizacijoms ir „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atstovams dalyvauti komisijos veikloje stebėtojų teisėmis.

Neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti iš Sporto rėmimo fondo iš viso skiriama ne mažiau kaip 10 proc. visų fondo lėšų, šiuo metu tai siekia per 1,4 mln. Eur. Lėšos paskirstytoss proporcingai visoms penkioms remiamos sritims: fiziniam aktyvumui skatinti, sporto renginiams organizuoti, trenerių kvalifikacijai tobulinti, sporto bazių plėtrai ir remontui, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti.

Iškilus klausimams dėl sporto projektų finansavimo galima kreiptis į Sporto rėmimo fondą administruojantį Švietimo mainų paramos fondą el. paštu 2020SRFprojektai@smpf.lt arba tel. 8-607-20079, 8-667-59893.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus dėl Sporto rėmimo fondo projektų finansavimo galima rasti čia: https://www.smm.lt/web/lt/smm-sportas/sporto-remimo-fondas 

Informaciją parengė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt, tel. +370 5 219 1129