Paskirstytos Sporto rėmimo fondo lėšos neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams, susijusiems su sporto renginių organizavimu. 5 projektams numatyta beveik 228 tūkst. eurų. Projektai bus įgyvendinami 2020–2023 metais.

Finansuojami projektai atrinkti konkurso būdu, finansavimas paskirtas geriausiai Sporto rėmimo fondo reikalavimus atitikusiems projektams.

Lietuvos aklųjų sporto federacija asmenims su regėjimo negalia numato surengti tarptautinius aklųjų riedulio – golbolo ir aklųjų bei silpnaregių žaidimo – šoudauno turnyrus. Planuojama, kad juose dalyvaus apie 250 asmenų nuo 15 iki 80 metų.

Lietuvos žmonių su negalia tinklinio ir badmintono asociacija surengs para-badmintono čempionatą, taip pat salės ir paplūdimio tinklinio sėdint turnyrus. Juose neįgalieji ne tik varžysis tarpusavyje, siekdami geriausių šalies neįgaliųjų sportininkų vardo, bet taip pat ir komandose kartu su sveikaisiais, siekiant integracijos per sportą.

Orientavimosi sporto klubas „Falco“ 2020–2022 m. organizuos 100 atvirų, neįgaliesiems pritaikytų orientavimosi sporto renginių Vilniaus ir Kauno apylinkėse, kuriuose negalią turintys žmonės  galės dalyvauti kartu su sveikaisiais.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija planuoja surengti rajono neįgaliųjų žaidynes.

Neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių projektų, susijusių su sporto renginių organizavimu, finansavimo konkursui iš viso buvo pateikta 15 paraiškų, bendra prašomų lėšų suma – beveik 605 tūkst. eurų.

Konkurso reikalavimus atitikusius projektus vertino ekspertai, po to – ministro sudaryta Sporto projektų komisija. Į Sporto projektų komisijos sudėtį įeina Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK), kelių sporto federacijų, taip pat ir Lietuvos sporto federacijų sąjungos, asociacijos „Sportas visiems“, sporto asociacijų, Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto, ministerijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir kt. atstovai. Ministerija taip pat siūlė nevyriausybinėms sporto organizacijoms ir „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atstovams dalyvauti komisijos veikloje stebėtojų teisėmis.

Neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti iš Sporto rėmimo fondo iš viso skiriama daugiau nei 1,1 mln. Eur, arba 10 proc. visų fondo lėšų. Jos paskirstomos proporcingai keturioms remiamos sritims: fiziniam aktyvumui skatinti, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti, sporto renginiams organizuoti, trenerių kvalifikacijai tobulinti.

Iškilus klausimams dėl sporto projektų finansavimo galima kreiptis į Sporto rėmimo fondą administruojantį Švietimo mainų paramos fondą el. paštu 2020SRFprojektai@smpf.lt arba tel. 8-607-20079, 8-667-59893.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus dėl Sporto rėmimo fondo projektų finansavimo galima rasti čia: https://www.smm.lt/web/lt/smm-sportas/sporto-remimo-fondas 

Informaciją parengė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt, tel. +370 5 219 1129