Skelbiame Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintus Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skatinančių neįgaliųjų sporto veiklas, susijusias su asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimu ir sporto informacijos sklaida, sąrašus. 4 projektams numatyta beveik 124 tūkst. eurų. 3 projektai bus įgyvendinami 2021–2022 metais ir 1 projektas – 2021-2025 metais.

 

Finansuojami projektai atrinkti konkurso būdu. Finansavimas paskirtas geriausiai Sporto rėmimo fondo reikalavimus atitikusiems projektams.

 

  • Viešoji įstaiga „Švietimo pagalbos projektai“ planuoja 200 šalies sporto specialistų supažindinti su Izraelio, JAV, Vokietijos patirtimi organizuojant psichosocialinę negalią turinčių vaikų sportinį ugdymą. Projekto metu bus organizuojami 12 kvalifikacijos tobulinimo seminarų, sukurtas vaizdo tinklaraštis, pristatantis vaikų sėkmės istorijas, sėkmingus sporto specialistų darbo pavyzdžius.
  • Lietuvos aklųjų biblioteka planuoja parengti 7 sveikatingumo programų garsinio vaizdavimo aprašus regos negalią turintiems asmenims ir išleisti jų leidinius EPUB3 formatu. Projekto tikslas – regos negalią turinčiųjų bendruomenės sveikatingumo ir aktyvaus laisvalaikio įgūdžių tobulinimas, sumažėjusi regos negalią turinčiųjų asmenų informacinė ir socialinė atskirtis.
  • Viešoji įstaiga „Golbolo akademija“ planuoja parengti 30 straipsnių ciklą „Neįgaliųjų sportininkų valia, tikslo siekimas ir psichologinis tvirtumas – įkvėpimas mums visiems!”. Projekto tikslas – padrąsinti daugiau žmonių su negalia pasirinkti sportą kaip kelią į laimingesnį, prasmingesnį ir turiningesnį gyvenimą.
  • Lietuvos paralimpinis komitetas planuoja sukurti žmonėms su negalia prieinamų sporto objektų mobiliąją programėlę „Parateam Lietuva“. Jos pagalba galima bus rasti informaciją apie žmonėms su negalia pritaikytus sporto infrastruktūros objektus, sportavimo vietas, trenerius, specialius projektus, aktualias susijusias naujienas, fizinio aktyvumo naudą. Projekto tikslas – didinti sportuojančių žmonių su negalia skaičių ir jų fizinio aktyvumo raštingumą, skatinti integraciją bei šviesti visuomenę.

2021 m kvietime iš viso buvo pateikti 6 neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantys sporto projektai, susiję su negalią turinčių žmonių kvalifikacijos tobulinimu ir informacijos sklaida. Bendra prašoma lėšų suma – daugiau nei 335 tūkst. eurų.

Konkurso reikalavimus atitikusius projektus vertino ekspertai, po to – ministro sudaryta Sporto projektų komisija. Sporto projektų komisijos sudėtį sudaro atstovai iš Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK), asociacijos „Sportas visiems“, Lietuvos sveikuolių sąjungos, Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos kerlingo asociacijos, Švietimo, mokslo ir sporto, Socialinės apsaugos, Vidaus reikalų, Sveikatos apsaugos ir Finansų ministerijų.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl Sporto rėmimo fondo projektų finansavimo galima rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/53bd0060ac1811eba871a26c1fc3fbc1