Skelbiame Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintus Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, susijusių su asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimu ir sporto informacijos sklaida, sąrašus. Septyniolikai sporto projektų numatyta beveik 1,1 mln. eurų. Projektai bus įgyvendinami 2021-2025 m.

 

Finansuojamų kvalifikacijos tobulinimo ir sporto informacijos sklaidos veiklų srities projektų sąrašai:

a) Neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių sporto projektų sąrašas su santraukomis (paskelbtas 05.06);

b) Kitų sporto projektų sąrašas su santraukomis.

 

2021 m. kvietimui teikti paraiškas iš viso buvo pateikti 98 projektai, susiję su kvalifikacijos tobulinimo ir informacijos sklaidos veiklų sritimi. Bendra prašoma lėšų suma projaktams vykdyti – daugiau nei 5,8 mln. eurų.

Finansuojami projektai atrinkti konkurso būdu. Finansavimas paskirtas geriausiai Sporto rėmimo fondo reikalavimus atitikusiems projektams.

Konkurso reikalavimus atitikusius projektus vertino ekspertai, po to – ministro sudaryta Sporto projektų komisija. Sporto projektų komisijos sudėtį sudaro atstovai iš Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK), asociacijos „Sportas visiems“, Lietuvos sveikuolių sąjungos, Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos kerlingo asociacijos, Švietimo, mokslo ir sporto, Socialinės apsaugos, Vidaus reikalų, Sveikatos apsaugos ir Finansų ministerijų.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus dėl Sporto rėmimo fondo projektų finansavimo rasite: https://www.smm.lt/web/lt/smm-sportas/sporto-remimo-fondas/2021-m-sporto-remimo-fondo-informacija