Visi Sporto rėmimo fondo lėšomis bendrai finansuojami projektai turi būti viešinami, pristatant visuomenei ir projektų dalyviams vykdomo projekto tikslus ir naudą.

Nuo 2020-10-23 naujuoju Sporto rėmimo fondo ženklu su šūkiu „Įkvėpti judėti“ turės būti žymimos visos viešinimo priemonės naudojamos informacijos apie Jūsų sporto projektą sklaidai.

Naujasis ženklas su šūkiu turi būti naudojamas vietoje ankščiau naudoto Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ženklo.

 

Už tinkamą įgyvendinamų projektų viešinimą ir viešinimo rezultatus tiesiogiai atsakingi projektų vykdytojai.

 

Privalomos naudoti šios viešinimo priemonės:
  • SRF ženklo naudojimas

Ant visų projekto viešinimo priemonių naudoti Sporto rėmimo fondo ženklą su šūkiu „įkvėpti judėti”.

  • Formuluotės apie projekto finansavimą naudojimas

Visose projekto viešinimo priemonėse privaloma nurodyti, kad projektas (pavadinimas ir projekto vykdytojas/-jai) bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas“.

  • Įrangos, inventoriaus ir kitų priemonių žymėjimas

Įranga, inventorius, priemonės ir kita medžiaga įsigyta ar sukurta projekto metu turi būti žymima Sporto rėmimo fondo ženklu ir užrašu „Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis“.

  • Projekto informacija vykdytojo ir/arba partnerio/ių svetainėje

Informacija apie vykdoma projektą turi būti skelbiama projekto vykdytojo ir, jei yra, partnerio(-ių) interneto svetainėje. Tais atvejais, kai organizacija neturi savo interneto svetainės, bet naudoja socialinių tinklus savo veiklos pristatymui ir viešinimui, pvz. turi savo „facebook“ paskyrą – informacija gali būti skelbiama joje.

  • Pranešimas spaudai

Parengti ir išplatinti mažiausiai 1 pranešimą spaudai apie planuojamus pasiekti ar jau pasiektus projekto rezultatus regioninėje arba nacionalinėje žiniasklaidoje (laikraščiuose, žurnaluose, radijuje, televizijoje, internetiniuose portaluose). Pranešime spaudai, kaip ir kitose viešinimo priemonėse, turi būti nurodyta kad „projektas (pavadinimas ir projekto vykdytojas/-jai) bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas“.

  • Viešinimas projekto dokumentuose

Visuose su projektu susijusiuose dokumentuose (pirkimo dokumentai, pirkimo sutartys, mokymų medžiaga, dalyvių sąrašai ir pan.) turi būti nurodyta, kad „Projektas yra dalinai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas“ ir, jei yra galimybė, naudoti Sporto rėmimo fondo ženklą su šūkiu.

  • Informacinės lentos įrengimas

Privaloma, jei projektui įgyvendinti skirta Fondo lėšų suma yra lygi ar didesnė kaip 100 000 Eur. Atminimo lenta kabinama gerai matomoje vietoje ant projektą vykdančios institucijos sienos arba patalpose kur vykdomos projekto veiklos. Informacinėje lentoje turi būti nurodomas projekto pavadinimas, projekto vykdymo laikotarpis, užrašas „Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis“ ir naudojamas Sporto rėmimo fondo ženklas su šūkiu.

 

Jums bus naudinga:

SRF ženklas (JPG): baltas / mėlynas / juodas

SRF ženklas (PNG): baltas / mėlynas / juodas

SRF ženklas (PDF CMYK): pagrindinis