Kviečiame visus suinteresuotus fizinius ir juridinius asmenis teikti siūlymus, pastebėjimus ir komentarus 2022 metų kvietimo Sporto Rėmimo Fondo (taikoma tik 1-4 veiklų sritims1) prioritetams ir specialiesiems kriterijams.

 

Pasiūlymus kviečiame teikti iki spalio 10 d. el. pašto adresu viktorija.malinauskiene@smpf.lt

 

 

 

 

2022 metų kvietimui siūlomi Sporto rėmimo fondo prioritetai ir specialieji kriterijai 1-4 veiklų sritims

PRIORITETAI:

 1. Siekiant fizinio aktyvumo veiklas priartinti prie žmogaus kasdieninio gyvenimo, fizinio aktyvumo didinimui panaudojamos arti žmogaus esančios atviros erdvės (parkai, aikštės, dviračių takai ir pan.)
 2. Didinamas fizinio aktyvumo raštingumas (žinių ir įgūdžių): nurodoma, kokios žinios ir įgūdžiai bus įgyti ir kokiais principais/ metodais vadovaujantis bus įgyvendinama veikla.
 3. Asmenys skatinami reguliariai (ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę, kai bendra užsiėmimų trukmė yra ne mažesnė kaip 150 minučių per savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose, apimančiose ne trumpesnį nei 3 mėnesių laikotarpį.
 4. Fizinio aktyvumo veiklų prieinamumo didinimas mažau galimybių turintiems asmenims2 (ne mažiau kaip 25% tokių dalyvių). Aprašoma, kurie dalyviai ir kodėl priskiriami mažiau galimybių turinčiųjų grupei bei kokiais būdais jiems bus užtikrinamas fizinio aktyvumo prieinamumas.

SPECIALIEJI KRITERIJAI:

 1. Fizinis aktyvumas praturtinamas informacinių technologijų naudojimu: esami IT įrankiai naudojami fizinio aktyvumo veiklų vykdymui ir/arba organizuojamos nuotolinės treniruotės – 0, 2 arba 4 balai;
 2. Fizinio aktyvumo veiklose kartu, t.y. tuo pačiu metu ir toje pačioje veikloje, dalyvauja skirtingų amžiaus grupių (kaip nurodyta paraiškos 3.5 punkte) atstovai arba šeimos – 0, 2 arba 4 balai;
 3. Dirbantiems sėdimą darbą žmonėms organizuojamos fizinio aktyvumo veiklos darbo vietoje ir/arba fizinio aktyvumo veiklomis mažinama sėdėjimo trukmė – 0, 2 arba 4 balai;
 4. Į sporto projektą įtraukiami savanoriai:
  1. savanoriai prisideda prie sporto projekto veiklų organizavimo (1 balas3) arba
  2. senjorai savanoriškais pagrindais įtraukiami į sporto projekto veiklų organizavimą (2 balai3) arba
  3. asmenys savanoriškais pagrindais organizuoja ir vykdo fizinio aktyvumo veiklas (4 balai3);
 5. Ne mažiau kaip 50 proc. sporto projekto dalyvių yra vyresni kaip 65 m. asmenys ir jie ne rečiau kaip 3 kartus per savaitę lavina aerobinį pajėgumą, jėgą, judesių koordinaciją ir / ar pusiausvyrą – 0, 2 arba 4 balai;
 6. Į sporto projekto veiklas neatlygintinai kaip lektoriai, švietėjai, fizinio aktyvumo veiklų vedėjai įtraukiami sporto lyderiai (pvz., visuomenėje žinomi fiziškai aktyvūs asmenys, žurnalistai, esami ir buvę aukšto meistriškumo sportininkai ir kt.); paraiškoje pagrindžiamas jų pasirinkimas ir vaidmuo – 0, 2 arba 4 balai;
 7. Visos sporto projekto veiklos yra nemokamos dalyviams – 0 arba 4 balai;
 8. Ne mažiau kaip 50 procentų sporto projekto dalyvių yra jaunesni nei 18 metų (2 balai3) ir fizinis aktyvumas organizuojamas atsižvelgiant į vaikų fizinę ir emocinę brandą, kuriant saugią emocinę aplinką (4 balai3);
 9. Ne mažiau nei 50 procentų sporto projekto dalyvių yra mergaitės, merginos ar moterys – 0 arba 2 balai;
 10. Projekto veiklos įgyvendinamos laikantis konkrečių aplinką tausojančių sprendimų (Atmintinė tvaraus projekto organizavimui https://erasmus-plius.lt/wp-content/uploads/2021/06/Tvarumo-atmintine.pdf ) – 0, 2 arba 4 balai.

 

1 1-4 veiklų sritims priskiriama: fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas, sporto renginių organizavimas ir asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto informacijos sklaida.

2 Mažiau galimybių turintis asmuo – asmuo, kuris turi mažiau galimybių nei kiti asmenys, nes gyvena nepalankiomis sąlygomis ar patiria tam tikrus sunkumus, tokius kaip socialiniai, ekonominiai, išsilavinimo, kultūriniai, geografiniai sunkumai, negalia, sveikatos problemos.

3 Apskaičiuojant skiriamą balą, balai nesumuojami, kai įvykdoma daugiau nei viena sąlyga, bet skiriamas balas, kuris yra didžiausias.