Švietimo mainų paramos fondas 2020 m. rugsėjo 24 d. (ketvirtadienį) 11.00-12.30 val. kviečia dalyvauti internetinėje konsultacijoje, kuri skirta aptarti 2021 metų Sporto rėmimo fondo kvietimo siūlomus prioritetus ir specialiuosius kriterijus (tik Švietimo mainų paramos fondo administruojamoms Sporto rėmimo fondo sritims).

Konsultacijos metu bus aptariami nauji prioritetai ir specialieji kriterijai. Lauksime Jūsų komentarų ir pastabų.

 

 

DALYVIŲ REGISTRACIJA

Norėdami dalyvauti seminare būtinai užsiregistruokite paspaudę šią nuorodą.

Prisijungimo nuoroda dalyviams bus atsiųsta el. paštu prieš renginį.

 

SIŪLOMI PRIORITETAI:

 1. Pozityvių asmeninių nuostatų į viso gyvenimo fizinį aktyvumą, kaip sveikatos stiprinimo priemonę, diegimas;
 2. Fizinio aktyvumo raštingumo (žinių ir įgūdžių) didinimas;
 3. Atvirų bendruomeninių erdvių esančių arti žmogaus panaudojimas/pritaikymas fizinio aktyvumo didinimui, siekiant fizinio aktyvumo veiklas priartinti prie žmogaus kasdieninio gyvenimo;
 4. Asmenys skatinami reguliariai (amžiaus grupei rekomenduojamu intensyvumu, vadovaujantis PSO* (remiantis Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijomis)) dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose, apimančiose ne mažesnį nei 3 mėnesių laikotarpį.

SIŪLOMI SPECIALIEJI KRITERIJAI:

 1. Fizinio aktyvumo skatinimui naudojamos informacinių komunikacinių technologijų (IKT) priemonės (pvz., nuotolinės treniruotės, programėlių panaudojimas, vaizdo įrašai ir pan.) – 2 balai
 2. Fizinio aktyvumo veiklose kartu dalyvauja skirtingų kartų atstovai arba šeimos – 2 balai
 3. Projektu prisidedama prie socialinės įtraukties: į fizinio aktyvumo veiklas įtraukiama ne mažiau kaip 25% dalyvių, patiriančių socialinę atskirtį (Socialinę atskirtį patiriantys asmenys yra asmenys (šeimos), kurie dėl tam tikrų priežasčių yra atskirti nuo įvairių visuomenės gyvenimo sričių. Socialinę atskirtį patiriantys asmenys gali tuo pačiu metu būti laikomi ir socialinę riziką patiriančiais, ir socialiai pažeidžiamais asmenimis (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=3ciqibnu2&documentId=63d84ec2236911ea8f0dfdc2b5879561&category=TAD)) ir dėl to turinčių mažiau galimybių dalyvauti tokiose veiklose – 2 balai
 4. Skatinamas darbuotojų fizinis aktyvumas darbo vietoje, mažinant sėdėjimo laiką – 2 balai
 5. Sporto projektu prisidedama prie skatinimo dalyvauti savanoriškoje sporto veikloje: savanoriai prisideda prie sporto projekto veiklų organizavimo (1 balas) arba savanoriai patys vykdo fizinio aktyvumo veiklas (2 balai);
 6. Sporto projekte ne mažiau kaip 50 proc. dalyvių yra vyresni kaip 65m. asmenys, kurie ne rečiau kaip 3 kartus per savaitę treniruoja judesių koordinaciją ir pusiausvyrą – 2 balai
 7. Į sporto projekto veiklas įtraukiami sporto autoritetai kaip lektoriai, švietėjai, fizinio aktyvumo veiklų vedėjai – 2 balai
 8. Projekto veiklos apima Lietuvos savivaldybes, kuriose yra itin mažas suaugusiųjų fizinio aktyvumo rodiklis (Kazlų Rūdos, Marijampolės, Kalvarijos, Telšių r., Vilniaus m., Mažeikių r., Birštono, Elektrėnų, Kretingos r., Visagino m., Anykščių r., Kupiškio r., Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r.) – 2 balai
 9. Sporto projektu prisidedama prie dvikryptės sportininkų karjeros plėtros – 2 balai