Atsižvelgdama į bendrą ES sveikatos politikos kontekstą, Europos Komisija skelbia „2021 m. ES sveikatos apdovanojimus” šiomis temomis:

  • Vėžio prevencija: miestų, NVO (ar kitų pilietinės visuomenės organizacijų), švietimo įstaigų projektų ir iniciatyvų, siekiančių skatinti vaikų ir jaunimo (nuo 6 iki 24 metų) komunikaciją ir sveikatos raštingumą vėžio prevencijos klausimais, apdovanojimas.
  • Psichinės sveikatos problemų prevencija: apdovanojami projektai ir iniciatyvos, mažinančios COVID-19 poveikį psichinei sveikatai.

 

 

Europos Komisija skelbdama šiuos apdovanojimus džiaugiasi projektų ir inciatyvų pasiekimais. Tai didina supratimą apie gyvybiškai svarbų miestų, vietos valdžios institucijų, pilietinės visuomenės ir švietimo įstaigų vaidmenį stiprinant dalyvaujamąją demokratiją ir aktyvų pilietiškumą visuomenės sveikatos gerinimo srityje.

 

Projektų ir iniciatyvų veiklos, pateiktos „ES sveikatos apdovanojimams 2021″ turi būti pradėtos vykdyti 2020 m. ir (arba) 2021 m.
Iniciatyvos ir projektai turi būti susiję su sveikos mitybos ir reguliaraus fizinio aktyvumo skatinimu, siekti atgrasymo nuo tabako gaminių ir alkoholio vartojimo, nesveikų produktų rinkodaros (internete) mažinimo, kurti palankią aplinką ir apsaugą nuo žalingų saulės spindulių poveikio. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas vaikų ir jaunimo, patiriančių socialinę atskirtį, integravimui. Taip pat veiklos gali apimti sąmoningumo didinimo, išankstinio nusistatymo mažinimo arba psichikos sveikatos paslaugų taikymą Covid-19 pandemijos metu.

 

Paraiškos konkursui teikiamos iki 2021 lapkričio 30 d.

 

Kas gali dalyvauti?

Miestų valdžios institucijos, NVO ar kitos pilietinės visuomenės organizacijos bei švietimo įstaigos.

 

Plačiau apie konkursą ir sąlygas skaitykite:

 

Apdovanojimai:

Kiekvienos kategorijos (miestų, NVO ir švietimo įstaigų) nugalėtojams atiteks:
Pirma vieta: 30 000 EUR
Antra vieta: 20 000 EUR
Trečia vieta: 12 000 EUR
Be to, trims atrinktoms iniciatyvoms iš kiekvienos kategorijos bus suteiktas sertifikatas ir 1500 eur.
„ES Sveikatos srities apdovanojimai 2021“  finansuojami pagal „EU4Health“ programą.