Europos Komisija kovo 25 d. priėmė pirmąją 2021–2027 m. programos „Erasmus+“ metinę darbo programą ir skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal naująją  „Erasmus+“ programą.

Kviečiame Lietuvos sporto bendruomenę pasinaudoti „Erasmus+“ programos sporto srities teikiamomis galimybėmis bei teikti paraiškas vykdyti tarptautinius sporto projektus ir taip prisidėti prie Lietuvos ir Europos gyventojų fizinio aktyvumo didinimo.

 

 

 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Mariya Gabriel kalbėjo: „Ateinančių septynerių metų programos „Erasmus+“ biudžetas yra beveik du kartus didesnis už ankstesnįjį. Tai rodo, kad švietimas, mokymasis visą gyvenimą ir jaunimas Europoje laikomi itin svarbiais. „Erasmus+“ yra unikali programa dėl savo dydžio, aprėpties ir pasaulinio pripažinimo. Ji apima 33 šalis, o tarptautinėje jos veikloje gali dalyvauti visos pasaulio šalys. Kviečiu visas privačiąsias ir viešąsias švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto organizacijas susipažinti su ką tik paskelbtais kvietimais teikti paraiškas ir kreiptis dėl finansavimo. Programa „Erasmus+“ padės pasiekti, kad Europos švietimo erdvė taptų realybe.“

„Erasmus+“ sporto srities tikslas – skatinti asmenis dalyvauti sporto, fizinėje ir savanoriškoje veikloje, įveikti grėsmes, kylančias sporto sąžiningumui, skatinti dvikryptę sportininkų karjerą, toleranciją ir socialinę įtrauktį, gerinti valdymą ir prisidėti prie „Europos sporto savaitės“ įgyvendinimo.

 

„Erasmus+“ sporto srities veiklos sritys:

  1. Bendradarbiavimo partnerysčių projektai;
  2. Europos masto sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno;
  3. Smulkieji bendradarbiavimo partnerysčių projektai.

„Erasmus+“ programos sporto sričiai skirtomis lėšomis bus remiami partnerysčių projektai, skatinantys visuomenės fizinio aktyvumo didinimą, individualių gebėjimų ugdymą ir socialinę įtrauktį sportuojant, dvikryptę sportininkų karjerą, trenerių mobilumą. Taip pat ne pelno siekiantys sporto renginiai ir projektai, nukreipti prieš dopingo vartojimą, susitarimus dėl varžybų baigties, smurtą bei įvairaus pobūdžio netoleranciją sporte.

Tarp veiklų, kurias galima įtraukti į projektus, yra bendradarbiavimo tinklų kūrimas, kompetencijų tobulinimas ir dalijimasis gerąja patirtimi. Bus remiamos veiklos, stiprinančios visuomenės supratimą apie fizinio aktyvumo naudą sveikatai, socialinei integracijai ir asmeniniam tobulėjimui. Taip pat – inovatyvių sporto ir sveikatos, sporto ir švietimo, konferencijų ir seminarų, sporto renginių organizavimas, sporto duomenų bazės stiprinimas siekiant spręsti socialines ir ekonomines problemas ir kt.

Daugiau apie tai skaitykite Europos Komisijos tinklalapyje.

 

Naudingos nuorodos: