Beveik 3,1 mln. eurų iš Sporto rėmimo fondo (SRF) 2022 m. kvietimo paskirstyti finansuoti projektams, skirtiems esamų sporto paskirties pastatų priežiūrai ir remontui bei sporto inventoriui įsigyti. Iki 2025 m. įgyvendinus projektus bus atnaujintos sporto bazės Plungėje, Panevėžyje, Mažeikiuose, Pasvalyje, turimą sporto įrangą papildys darželiai, organizacijos, gydymo įstaigos, bendruomenės.

 

Geresnės sąlygos sportui

1,95 mln. eurų iš minėtos sumos skirti 5-iems projektams, kuriuos įgyvendinus bus atnaujinti, suremontuoti esami sporto paskirties pastatai. Per ateinančius trejus metus Plungės sporto ir rekreacijos centre bus rekonstruota irklavimo bazė, o Panevėžyje atnaujinta Aukštaitijos sporto komplekso didžioji salė – abiem projektams skirta po 450 tūkst. eurų.

Finansavimas iš SRF taip pat skirtas Mažeikių miesto stadionui, Mažeikių politechnikos mokyklos stadionui ir Pasvalio sporto mokyklos infrastruktūrai atnaujinti.

Projektų rengėjai siekia padidinti sporto bazių prieinamumą bendruomenėms, sudaryti geresnes sąlygas įvairaus amžiaus ir poreikių žmonių fiziniam aktyvumui, padidinti sportuojančių asmenų bendruomenėse skaičių.

 

Daugiau galimybių ir sportuoti, ir bendrauti

Sporto inventoriui ir įrangai įsigyti skirtiems 16-ai projektų iš SRF padalyti 1,14 mln. eurų. Savo turimą sporto įrangą SRF lėšomis atnaujins ar papildys darželiai, mokyklos, bendruomenės.

Trys iš šių projektų yra orientuoti į neįgaliųjų sporto veiklas. Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija, pasitelkdama sportą, siekia prisidėti prie sunkią fizinę negalią turinčiųjų integracijos – planuojama įsigyti sportinių, krepšiniui vežimėliuose ir lengvajai atletikai, pritaikytų vežimėlių ir įtraukti į fizines veiklas neįgaliuosius (projektui skirta 35 tūkst. eurų). VšĮ „Alytaus poliklinikos“ projekto tikslas – sukurti sąlygas fiziniam aktyvumui proto negalią turintiems asmenims (iš SRF skirta beveik 14 tūkst. eurų), o Šiaulių miesto neįgaliųjų sporto klubas „Šiaulietis“ siekia spręsti savo regiono neįgaliųjų fizinio pasyvumo problemą, sykiu sudaryti galimybes jiems palaikyti ryšį (projektui skirta daugiau nei 14 tūkst. eurų).

Didžiausia suma – beveik 435 tūkst. eurų, – sporto inventoriui ir įrangai įsigyti skirti MB „Poilsio krantas“ projektui. Jo įgyvendinimo metu bus organizuojamos nemokamos vandenlenčių sporto pratybos Kretingos rajone esančiame Plikių karjere. Pratybose dalyvauti galės mokyklinio amžiaus vaikai (8-17 metų), didesnį dėmesį skiriant mergaičių ir mažiau galimybių turinčių vaikų įtraukimui į aktyvias veiklas. Anot projekto autorių, jie siekia ne tik skatinti vaikus laisvalaikį leisti aktyviai, bet ir mažinti vaikų atskirtį Klaipėdos apskrityje, į bendras vandenlenčių sporto pratybas įtraukiant skirtingas galimybes turinčius vaikus. Numatoma, kad projekto veiklose dalyvaus daugiau nei 2 tūkst. vaikų, iš kurių bent pusę sudarys mergaitės ir ne mažiau nei 585 vaikai, turintys mažiau galimybių bei patiriantys atskirtį.

 

Finansavimas skiriamas konkurso būdu

SRF finansuojami projektai atrenkami konkurso būdu, paraiškas vertina nepriklausomi ekspertai ir vertintojai, po to – švietimo, mokslo ir sporto ministro sudaryta Sporto projektų komisija.

Keturių SRF sričių – sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti, sporto renginiams organizuoti, taip pat dirbančiųjų ar teikiančiųjų paslaugas sporto srityje kvalifikacijai tobulinti ir sporto informacijai skleisti, – konkursus administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldus Švietimo mainų paramos fondas. Kvietimą projektams, skirtiems esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

Kovo mėnesį iš SRF 2022 m. kvietimo buvo paskirstyti 1,36 mln. eurų sporto renginiams organizuoti ir asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijai tobulinti bei sporto informacijai skleisti. Ši suma padalyta 30 sporto projektų, kurie bus vykdomi 2022–2025 metais.

Iš viso 2022 m. naujiems sporto projektams planuojama paskirstyti ne mažiau nei 5 mln. eurų SRF lėšų.

Tęstiniams ankstesnių metų SRF kvietimų sporto projektams finansavimas užtikrinamas iš kiekvienų kitų metų SRF biudžeto. Šiuo metu tęsiami apie 700 projektų.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrės įsakymus dėl SRF lėšomis finansuojamų projektų galima rasti čia.