Švietimo mainų paramos fondas informuoja, kad ekspertai ir Sporto projektų komisija baigė fizinio aktyvumo veiklų, skatinančių fizinio aktyvumo plėtrą (FAV) ir sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo (SIĮ) veiklų sričių paraiškų turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimus. Viso buvo įvertintos net 897-ios šių veiklų sričių sporto projektų paraiškos.

Įvertintos paraiškos perduotos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. 2021 m. finansuotų Sporto rėmimo fondo lėšomis sporto projektų sąrašai bus paskelbti po Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo dėl lėšų paskirstymo.

 

 

 

 

2021 m. Sporto rėmimo fondo lėšos jau paskirstytos šioms veiklų sritims:

  1. Sporto renginių organizavimas;
  2. Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto informacijos sklaida.

Su sporto projektų sąrašais galite susipažinti čia.

 

Primename, kad, finansuojami sporto projektai atrenkami konkurso būdu, finansavimas paskiriamas geriausiai fondo reikalavimus atitinkantiems sporto projektams.

Konkurso reikalavimus atitikusius projektus vertino ekspertai, po to – ministro sudaryta Sporto projektų komisija. Sporto projektų komisijos sudėtį sudaro atstovai iš Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK), asociacijos „Sportas visiems“, Lietuvos sveikuolių sąjungos, Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos kerlingo asociacijos, Švietimo, mokslo ir sporto, Socialinės apsaugos, Vidaus reikalų, Sveikatos apsaugos ir Finansų ministerijų.