Gruodžio 23 d. 24:00 val. baigėsi terminas teikti paraiškas 2022 m. kvietimo Sporto rėmimo fondo paramai gauti. Pateikta lygiai 1000 paraiškų 4-ioms sporto projektų veiklų sritims, kurias administruoja Švietimo mainų paramos fondas:

  1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą;
  2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
  3. Sporto renginių organizavimas;
  4. Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto informacijos sklaida.

 

 

Šiemet, kaip ir ankstesniais metais, dėmesys skiriamas neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti. Mažiausiai 10 proc. Sporto rėmimo fondo lėšų bus skiriama šiems projektams finansuoti.

2022 m. paraiškų teikimo konkurse dėl sporto projektų finansavimo galėjo kreiptis visi juridiniai asmenys, siekiantys savo projektine veikla didinti fizinį Lietuvos gyventojų aktyvumą. Kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiemet, paskutinė paraiškų pateikimo termino diena buvo „karšta“. Gruodžio 23 d. pateikta daugiau nei 60 proc. visų sporto proejktų paraiškų. Paskutinė paraiška pateikta likus vos 1 sek. iki el. sistemos užsidarymo!

 

Paraiškų pateikimo preliminarus intensyvumo grafikas

 

 

2022 m. gautų paraiškų pasiskirstymas pagal sritis

 

Pagal pateiktų paraiškų preliminarius duomenis bendra visų sporto projektų prašoma suma yra 77,7 mln. Eur. Preliminari 1 projekto prašoma vidutinė lėšų dalis iš Sporto rėmimo fondo – 77,7 tūkst. Eur.

 

Sporto projektų vertinimas ir informavimas

Švietimo mainų paramos fondas per 15 d. d. atliks pateiktų paraiškų tinkamumo, nustatytiems formaliesiems administracinės atitikties kriterijams, vertinimą. Rezultatai bus skelbiami Sporto rėmimo fondo internetinėje svetainėje www.srf.lt.

Pasibaigus vertinimui, visos paraiškos, atitikusios formaliuosius administracinės atitikties kriterijus, bus pateiktos ekspertams turinio ir išlaidų pagrįstumui įvertinti.