Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant SRF finansuojamus sporto projektus, vykdymo tvarkos aprašo pakeitimą. Šis tvarkos pakeitimas įsigalioja nuo 2022-01-01 vykdomiems pirkimams.

Su LR švietimo, mokslo ir sporto ministrės įsakymu ir tvarkos aprašu galite susipažinti ČIA.

Visi tvarkos pakeitimai buvo atlikti atsižvelgiant į pokyčius viešųjų pirkimų įstatyme ir siekiant reglamentuoti juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų tvarką.

Norime atkreipti dėmesį, kad naujasis tvarkos aprašas netaikomas Projektų vykdytojams, kurių projekto sąmata neviršija 15000 eurų. Pirkimus jie gali atlikti nesivadovaudami tvarkos aprašu, išskyrus II ir VII skyrių nuostatomis, kurios apibrėžia svarbiausius skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus bei sutarties sudarymo sąlygas.

 

Norėdami aiškiau pateikti informaciją, dalinamės atmintine Projektų vykdytojams. Joje rasite glaustą informaciją apie pagrindinius „slenksčius“ ir reikalavimus atliekant viešuosius pirkimus: