VšĮ Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad nuo 2021 m. birželio mėn. 14 dienos atnaujinamas patikrų atlikimas projektų vykdytojų / partnerių organizacijose bei veiklų vykdymo vietose.

Patikros projektų vykdytojų / partnerių organizacijose bei veiklų vykdymo vietose bus atliekamos projektuose, kurių vykdytojai el. paštu atsiųs sutikimą, kad Fondo darbuotojai atliktų patikras vietoje. Projektuose, kuriuose projekto vykdytojai deklaruoja, jog veiklas vykdo kontaktiniu būdu (t. y. ne nuotoliniu būdu), Fondas galės atlikti patikras vietoje ir iš anksto neinformavęs projektų vykdytojų (t. y. be išankstinio sutikimo). Visais atvejais patikras vietoje atliks Fondo darbuotojai, turintys galiojantį Galimybių pasą.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Fondui ir toliau išlieka teisė atlikti patikras darbuotojams nevykstant į projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietas (tikrinant dokumentus, vaizdo, garso įrašus ir (ar) kitus įrodymus).