Pasibaigus 2021 m. kvietimui teikti paraiškas, Sporto rėmimo fondo (SRF) 1-4 veiklų sritis administruojantis Švietimo mainų paramos fondas atliko 2021 m. kvietimo paraiškų teikėjų apklausą. Apklausa vyko 2021 m. sausio-vasario mėn., joje dalyvavo 337 pareiškėjai.

„Turėdami patirties nacionalinių ir tarptautinių programų, tokių kaip „Erasmus+“, „Nordplus“, „StudyinLT“, „Valstybinės stipendijos“ ir kt. administravime, dažnai atliekame pareiškėjų bei programų dalyvių apklausas ir tyrimus, kurių tikslas – gerinti darbo kokybę bei tobulinti programų administravimą. Šią patirtį pritaikėme ir administruodami Sporto rėmimo fondo projektus. Šie apklausos rezultatai mums labai svarbūs, nes parodo tobulintinas sritis bei vertina darbo kokybę “, –  sako Švietimo mainų paramos fondo Sporto grupės vadovė Kristina Kuzmaitė.

Šios apklausos tikslas – sužinoti, kaip paraiškų teikėjai vertino 2021 m. kvietimo paraišką, atnaujintą el. paraiškų vertinimo sistemą, organizuojamus informacinius renginius, naują SRF tinklalapį bei SRF administratorių pagalbą konsultuojant pareiškėjus.

 

Paraiškų teikėjai

Sporto rėmimo fondo 2021 m. kvietime teikti paraiškas 1-4 veiklos sričių sporto projektams vykdyti buvo pateikta 1310 paraiškų. Pareiškėjams buvo užduoti šie klausimai:

  • Ar Jūsų organizacija nuo 2019 metų yra dalyvavusi Sporto rėmimo fondo finansuotame projekte kaip vykdytoja? (atsakė 335 respodentai)

Tik 3% respondentų nurodė, kad ankščiau yra buvę projekto partneriais, kuomet projekto vykdytoju buvo kita organizacija.`

 

El. paraiškų teikimo sistema ir paraiškos rengimas

2019 m. Švietimo mainų paramos fondui gavus pavedimą administruoti Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų konkursų atrankas, „popierines“ paraiškas pakeitė elektroninė projektų pateikimo ir vertinimo sistema. Projektų pateikimo ir vertinimo el. sistema buvo sukurta 2019 m., o 2020 m. atnaujinta. Mums, SRF administratoriams ir šios sistemos kūrėjams, buvo svarbu sužinoti, kaip ji atliepia pareiškėjų poreikius ar ji tapo patogesne naudotis. Pareiškėjams buvo užduoti šie klausimai:

  • Kaip vertinate el. paraiškų sistemos patogumą? (atsakė 335 respodentai)

  • Kiek laiko skyrėte paraiškai parengti? (respondentų skaičius)

Paraiškai parengti dauguma paraiškų teikėjų (59 proc.) skyrė iki 40 val.

Trumpiausias skirtas laikas paraiškai parengti – 3 val. Ilgiausiai rengta paraiška – 340 val.

Dauguma, 82% paraiškų teikėjų, pasitikėjo savo jėgomis ir užpildė paraišką nesinaudodami samdomais išorės konsultantais. Šiems pareiškėjams buvo užduoti klausimai:

  • Kokie žodžiai geriausiai apibūdina Jūsų būseną iškart po paraiškos pateikimo? (respondentų skaičius)

Kitos emocijos ir pojūčiai įvardinti respondentų buvo: laukimas, viltis, nusivylimas, nervingumas, nekantrumas, pyktis, abejonės, padidėjusi motyvacija, pasididžiavimas, nežinomybė, ramybė, nuovargis, pykinimas.

  • Kokių gebėjimų trūksta, kad pati organizacija galėtų parengti paraišką? (įvardino 20 respodentų)

 

Sporto projekto paraiška

2021 m. SRF kvietimas teikti paraiškas buvo paskelbtas 2020 m gruodžio 1 d. Paraiškai parengti buvo skirtos 5 savaitės iki paraiškų teikimo termino pabaigos – 2021 m. sausio 5 d. 17:00 val.

  • Paraiškos sąlygų aiškumas

  • Kurios paraiškos dalys buvo neaiškios? (respondentų skaičius)

 

Pagalba pareiškėjams ir informavimo priemonės

Švietimo mainų paramos fondo Sporto grupės komanda, siekdama geriau informuoti būsimus projektų vykdytojus apie 2021 m. kvietimą ir jo nuostatas, organizavo nuotolinius renginius būsimiems pareiškėjams. Viešoje konsultacijoje dėl 2021 metų SRF kvietimo siūlomų prioritetų ir specialiųjų kriterijų, projektų valdymo mokymuose, bei informaciniuose seminaruose dalyvavo net 1036 dalyviai.

  • Kaip vertinate organizuotus informacinius seminarus? (atsakė 331 respodentas)

  • Kaip vertinate el. svetainę www.srf.lt? (atsakė 335 respodentai)

2020 m. pabaigoje, siekdami didesnio aiškumo ir skaidrumo, sukūrėme ir sporto bendruomenei pristatėme naują SRF el. svetainę www.srf.lt.

  • Kaip vertinate Fondo darbuotojų pagalbą telefonu ir el. paštu? (atsakė 334 repondentai)

 Nuo 2021 m. Švietimo mainų paramos fondo Sporto grupės 17 asmenų komanda, kuri administruoja 704 sporto projektus. Šios komandos tikslas – padėti sporto projektų vykdytojams sėkmingai siekti išsikeltų tikslų ir konsultuoti projektų vykdytojus nuo projekto paraiškos pateikimo iki galutinės ataskaitos pateikimo. Džiaugiamės gerais konsultacijų telefonu ir el. paštu įvertinimais.

 

Dėkojame visiems dalyvavusiems apklausoje!

Ačiū už vertinimus, pastabas ir pasiūlymus, kurie mus įkvepia judėti į priekį ir tobulėti.

 

Respondentų komentarai, pastabos ir pasiūlymai: