INFORMACIJA SPORTO PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS DĖL APRIBOJIMŲ SIEKIANT SUMAŽINTI COVID-19 VIRUSO PLITIMĄ

ATNAUJINTA 2021-07-01

 

Nuo 2021 m. liepos 1 d. visoje šalyje skelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacijaNutarimą Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo rasite čia.

 

INFORMACIJA AKTUALI SPORTO PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

 

GALIMYBIŲ PASAS (įsigalioja 2021 m. gegužės 24 d.)

Galimybių pasas galioja tiems asmenims, kurie:

 • Yra pasiskiepiję Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina:
  • praėjus 1 savaitei po „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
  • praėjus 4 savaitėms po „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;
  • praėjus 4 savaitėms po „Vaxzevria“ pirmosios vakcinos dozės suleidimo, bet ne ilgiau kaip praėjus 12 savaičių;
  • po „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą.
 • Persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų (bet ne anksčiau nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas);
 • Turi ne anksčiau nei prieš 24 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą COVID-19 tyrimą (SARS-CoV-2 PGR tyrimą ar antigeno testą) ir gautą neigiamą atsakymą;
 • Yra vaikai iki 16 metų.

Galimybių pasą asmenys turės pateikti prieš lankydamiesi renginyje, maitinimo įstaigoje ar kitoje paslaugų suteikimo vietoje.

TURINT GALIMYBIŲ PASĄ:

 • Renginiuose, organizuojamuose atvirose erdvėse gali dalyvauti neribotas skaičius žiūrovų ir (ar) dalyvių;
 • Uždarose erdvėse organizuojamuose renginiuose, gali dalyvauti ne daugiau nei 2000 žiūrovų ir (ar) dalyvių, žiūrovai ir (ar) dalyviai renginį stebi tik iš sėdimų vietų (išskyrus atvejus, kai organizuojamos gyvūnų parodos), užpildoma ne daugiau kaip 75 proc. visų sėdimų vietų;
 • Uždarose erdvėse renginių metu dėvimos kaukės;
 • Netaikomi paslaugų teikimo ploto ribojimai, kai paslaugos teikiamos tik asmenims, turintiems Galimybių pasą.

VEIKLŲ ORGANIZAVIMAS BE GALIMYBIŲ PASO:

RENGINIAI

 • Uždarose erdvėse organizuojamuose renginiuose gali dalyvauti ne daugiau nei 250 žiūrovų ir (ar) dalyvių, žiūrovai ir (ar) dalyviai renginį stebi tik iš sėdimų vietų (išskyrus atvejus, kai organizuojamos gyvūnų parodos), užpildoma ne daugiau kaip 50 proc. visų sėdimų vietų, vyresni nei 6 metų žiūrovai ir (ar) dalyviai viso renginio metu dėvi kaukes, išskyrus šio nutarimo 3 punkte numatytas išimtis. Prekiauti maistu ir gėrimais ir teikti kitas paslaugas renginių vietose draudžiama;
 • Atvirose erdvėse organizuojamuose renginiuose gali dalyvauti neribotas skaičius žiūrovų ir (ar) dalyvių, žiūrovai ir (ar) dalyviai renginį stebi tik iš sėdimų vietų (išskyrus atvejus, kai organizuojamos gyvūnų parodos), vyresni nei 6 metų žiūrovai ir (ar) dalyviai viso renginio metu dėvi kaukes, išskyrus šio nutarimo 3 punkte numatytas išimtis. Prekiauti maistu ir gėrimais ir teikti kitas paslaugas renginių vietose draudžiama;
 • Renginiuose būtina užtikrinti, kad tarp sėdinčių žiūrovų būtų išlaikytas 2 metrų atstumas arba tarp vienoje eilėje sėdinčių žiūrovų būtų laisvos dvi sėdimos vietos. Gretimas sėdimas vietas gali užimti ne daugiau kaip 2 asmenys iš tos pačios šeimos, namų ūkio ar kartu atėję į renginį – tokiu atveju žiūrovai sodinami „2+2“ principu, kai vienoje eilėje dvi sėdimos vietos yra užimtos, dvi sėdimos vietos – laisvos. Renginio organizatoriai privalo užtikrinti atstumo tarp sėdimų vietų kontrolę viso renginio metu. Visos renginių organizavimo būtiniosios sąlygos nustatytos Operacijų vadovo sprendime.

 

PASLAUGOS

 • Laisvalaikio, sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubų, kūno rengybos centrų, pramogų, poilsio, baseinų, pirčių (išskyrus viešąsias pirtis, skirtas asmenų higienos poreikiams tenkinti), diskotekų, šokių salių paslaugos teikiamos užtikrinant 20 m2 paslaugos teikimo plotą vienam paslaugos gavėjui (išskyrus aukšto meistriškumo sporto pratybas, pramoginius laivus, pirtis ir atvejus, kai paslaugos teikiamos tik Galimybių pasą turintiems asmenims) arba vienu metu aptarnaujant ne daugiau kaip vieną paslaugos gavėją;
 • Paslaugų, kurios nedraudžiamos, teikimo vietose (išskyrus transporto priemones, apgyvendinimo paslaugų teikimo vietas ir vienu metu teikiamų ne daugiau kaip 50 asmenų, sporto įrenginių eksploatavimo, sporto klubų, kūno rengybos centrų, uždarose erdvėse esančių muziejų, švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo, socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo, sveikatos priežiūros įstaigų, veiklos organizavimo sričių paslaugų) turi būti užtikrinamas 10 m² paslaugos teikimo plotas vienam paslaugos gavėjui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas paslaugos gavėjas.

 

NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS

Neformalusis vaikų švietimas:

 • Neformalusis vaikų švietimas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Užsiėmimuose uždarose erdvėse vienu metu ir vaikų stovyklose vienoje grupėje gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 vaikų, išskyrus atvejį, kai vaikų stovykloje dalyvauja tik vaikai ir darbuotojai, atitinkantys vieną iš šio nutarimo 18.1–18.3 papunkčiuose nurodytų kriterijų.

Neformalusis suaugusiųjų švietimas:

 • Neformalusis suaugusiųjų švietimas ir neformalusis profesinis mokymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Uždarose erdvėse turi būti užtikrintas 10 m2 patalpos plotas vienam asmeniui arba vienu metu gali dalyvauti ne daugiau kaip vienas asmuo, išskyrus neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus, kai dalyvauja tik asmenys, atitinkantys Galimybių paso kriterijus.

 

APSAUGINIŲ VEIDO KAUKIŲ DĖVĖJIMAS 

 • Vyresni nei 6 metų asmenys viešose vietose turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną;
 • Kaukių galima nedėvėti atvirose erdvėse, kai šalia nėra kitų asmenų, išskyrus šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius;
 • Sportuojantiems asmenims apsauginių kaukių galima nedėvėti;
 • Kaukių nereikia dėvėti vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, jiems esant ugdymo įstaigoje ir (ar) jos teritorijoje, taip pat vaikams, dalyvaujantiems vaikų stovyklose.

 

Apie veiklų atšaukimą/perkėlimą prašome informuoti projekto koordinatorių žinute SRF paraiškų sistemoje ir pakoreguoti savo projekto veiklų tvarkaraštį.

Šis sprendimas gali būti papildytas paaiškėjus naujoms Vyriausybės rekomendacijoms. Visas naujienas dėl taikomų apribojimų, siekiant sumažinti COVID-19 paplitimą, prašome sekti www.lrv.lt

 

IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU ŠALYJE PASKELBTU KARANTINU, KOMPENSAVIMAS SPORTO PROJEKTUOSE

Susipažinti su informacija galite čia.