Švietimo mainų paramos fondas maloniai kviečia dalyvauti nuotolinėje praktinėje konferencijoje „Kaip stiprinti įtrauktį projektuose? Praktiniai patarimai“, skirtoje įtraukumo ir įvairovės didinimui tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose.

Konferencija vyks 2021 m. gruodžio 17 d. 9.30 val.

Programos „Erasmus+“ projektuose, ypač mobilumo, mažiau galimybių turinčių žmonių įtraukumo procentas lyginant su kitomis šalimis yra vienas mažiausių. Šios tikslinės grupės įsitraukimas į sporto ir neformaliojo švietimo projektus yra taip pat nepakankamas.

Šios konferencijos tikslas – kuo plačiau pristatyti organizacijų, dirbančių su mažiau galimybių turinčiais asmenimis, patirtį ir padrąsinti kitas organizacijas aktyviau įtraukti individualių poreikių turinčius dalyvius į jų organizuojamas veiklas.

 

 

 

Registracija į konferenciją: registracijos anketa

Konferencijos programa: programa

Daugiau informacijos rasite čia.

 

Lauksime prisijungiant!