Visus paraiškų teikėjus, planuojančius teikti paraiškas dėl sporto projekto finansavimo Sporto rėmimo fondo 2022 m. kvietimo lėšomis, kviečiame dalyvauti informaciniame seminare gruodžio 2 d. Seminarą organizuoja Švietimo mainų paramos fondas.

Šis nuotolinis seminaras skirtas paraiškų teikėjams, planuojantiems teikti paraiškas 1- 4 sporto projektų veiklų sritims, kurias administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

  1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą;
  2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
  3. Sporto renginių organizavimas;
  4. Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto informacijos sklaida.

Nuotoliniu būdu vyksiančio seminaro tikslas – supažindinti pareiškėjus su 2022 m. Sporto rėmimo fondo kvietimo informacija, pristatyti finansuojamas veiklas, keliamus reikalavimus, paraiškos pildymo ypatumus bei projektų atrankos eigą.

Seminaro programa.

Seminaras vyks nuotoliniu būdu ir bus įrašomas, o vaizdo įrašą ir pristatymų skaidres galėsite rasti SRF svetainės 2022 m. kvietimo renginių skiltyje.

Kviečiame dalyvauti!

Registruotis ČIA.