Pristatome Sporto rėmimo fondo finansuojamų sporto projektų, kuriuos administruoja Švietimo mainų paramos fondas, finansinių operacijų duomenis.

Administruojamos veiklų sritys:

  1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą;
  2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
  3. Sporto renginių organizavimas;
  4. Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto informacijos sklaida.

Projektų trukmė iki 4 metų.

Visos sporto projektų patirtos išlaidos, kurias projekto vykdytojai patyrė įgyvendindami projekto veiklas bei pateikė dokumentais pagrįstoje finansinėje ataskaitoje, yra apmokamos iš Sporto rėmimo fondo lėšų.

 

2022 m.