Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė 2021 m. kvietimus teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis. Preliminari kvietimo suma šįmet sudaro beveik 21 mln. Eur.

SRF finansavimą gali gauti sporto projektai, skirti:

 1. fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą ( 8,3 mln. Eur);
 2. sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui (4,1 mln. Eur);
 3. sporto renginių organizavimui (3,1 mln. Eur);
 4. asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai (1 mln. Eur);
 5. esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui (4,1 mln. Eur).

10 proc. kiekvienai sričiai numatytų lėšų yra skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti.

 

PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS
 • Švietimo mainų paramos fondo administruojamų 1-4 sporto projektų veiklų sričių projektams:

2021 sausio 5 d. 17:00 val.

Su kvietimu finansuoti 1-4 sporto projektų veiklų sritims, kurias administruoja Švietimo mainų paramos fondas, galite susipažinti čia.

 • Centrinės projektų agentūros administruojamos 5-osios sporto projektų veiklos srities projektams:

2021 m. kovo 1 d. 17:00 val.

Su kvietimu finansuoti 5 sporto projektų veiklų sritį, kurią administruoja Centrinė projektų valdymo agentūra, galite susipažinti čia.

 

PARAIŠKŲ PATEIKIMO BŪDAS
 • Švietimo mainų paramos fondo administruojamų 1-4 sporto projektų veiklų sričių projektams:

Paraiškos pildomos lietuvių kalba ir teikiamos elektroniniu būdu elektroninėje paraiškų pateikimo ir vertinimo sistemoje adresu http://paraiskos.srf.lt.

 • Centrinės projektų agentūros administruojamos 5-osios sporto projektų veiklos srities projektams

Paraiškos pildomos lietuvių kalba ir teikiamos elektroniniu būdu elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje.

 

KONTAKTAI:

Dėl Švietimo mainų paramos fondo administruojamų sporto projektų:

Tel. +370 6 587 8304; +370 6 587 8352; +370 6 5878 496

El. p. info@smpf.lt

 

Dėl Centrinės projektų valdymo agentūros administruojamų sporto projektų:

Vyresn. projektų vadovė Rima Liškutė, tel. 8 659 96976, el. p. r.liskute@cpva.lt

Projektų vadovė Kristina Dūdaitė tel. 8 699 29019, el.p.  k.dudaite@cpva.lt

 

INFORMACINIAI RENGINIAI

Tik Švietimo mainų paramos fondo administruojamų 1-4 sporto projektų veiklų sričių projektams:

 • INFORMACINIS SEMINARAS-MOKYMAI 2021 M. KVIETIMO SPORTO PROJEKTŲ PAREIŠKĖJAMS (vyks nuotoliniu būdu)

  2020-12-15, 10:00 val.

  Registracija į renginį vyksta čia. Informaciją apie prisijungimą prie nuotolinio renginio atsiųsime el. paštu. likus 2 d. iki renginio.

  Renginio programa.

  Seminaro-mokymų vaizdinė medžiaga ir pranešimai bus paskelbti po renginio.

 • PROJEKTŲ VALDYMO MOKYMAI (vyks nuotoliniu būdu)

  2020-12-16, 09:30 val.

  Registracija į renginį vyksta čia. (Informaciją apie prisijungimą prie nuotolinio renginio atsiųsime el. paštu likus 2 d. iki renginio).

  Seminaro-mokymų vaizdinė medžiaga ir pranešimai bus paskelbti po renginio.

   

Tik Centrinės projektų valdymo agentūros administruojamos 5-os sporto projektų veiklos srities būsimiems pareiškėjams:

 • MOKYMAI 2021 M. KVIETIMO SPORTO PROJEKTŲ PAREIŠKĖJAMS (vyks nuotoliniu būdu)

2021 m. sausio 12 d. 9:00 val.

Išankstinė registracija vyksta iki sausio 8 d. 

Renginio preliminari programa