Tarptautinių strateginių dokumentų pavyzdžiai:

  1. Council of Europe committe of ministers, recommendation No. R (92) 14 REV of the committe of ministers to member states on the revised code of sports ethic – http://isca-web.org/files/CoE%20documents/Sport%20Code%20of%20Ethics%20by%20Council%20of%20Europe.pdf
  2. Europos sporto chartija – Council of Europe committe of ministers, recommendation No. R (92) 13 REV of the committe of ministers to member states on the revised European sports charter; https://rm.coe.int/16804c9dbb

Svarbi informacija dėl COVID-19

Informacija sporto projektų vykdytojams dėl įvedamų apribojimų siekiant sumažinti COVID-19 viruso plitimą.

Peržiūrėti