Viešinimo priemonės turi būti skirtos projekto ir Sporto rėmimo fondo viešinimui. Viešinimo priemonės neturi būti skirtos išskirtinai pareiškėjo veiklos viešinimui.

Svarbi informacija dėl COVID-19

Informacija sporto projektų vykdytojams dėl įvedamų apribojimų siekiant sumažinti COVID-19 viruso plitimą.

Peržiūrėti