Taip, pareiškėjas privalo turėti teisę disponuoti turtu (žemės sklypu) ir žemės sklypas turi būti tinkamos paskirties (DUK 16 p.) išskyrus šiuos atvejus:

  • kai planuojamas atnaujinti objektas (pvz. lauko sporto aikštelė) nėra plečiamas (atliekamas paprastasis remontas neplečiant statinio ribų į plotį);

kai žemės sklypas yra nesuformuotas. Tokiu atveju taikomas Taisyklių 13 p., kai žemės sklypas nesuformuotas, turi būti gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimas planuojamai veiklai vykdyti.