Taip, išskyrus atvejus, kai žemės sklypas yra nesuformuotas. Tokiu atveju taikomas Taisyklių[1] 13 p., kai žemės sklypas nesuformuotas, turi būti gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimas planuojamai veiklai vykdyti.

[1] Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-123 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. V-1879 redakcija) patvirtintų Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo ir administravimo taisyklių (toliau – Taisyklės)

Svarbi informacija dėl COVID-19

Informacija sporto projektų vykdytojams dėl įvedamų apribojimų siekiant sumažinti COVID-19 viruso plitimą.

Peržiūrėti