Taip, pareiškėjas privalo turėti teisę disponuoti turtu (žemės sklypu) ir žemės sklypas turi būti tinkamos paskirties (DUK 16 p.) išskyrus šiuos atvejus:

  • kai planuojamas atnaujinti objektas (pvz. lauko sporto aikštelė) nėra plečiamas (atliekamas paprastasis remontas neplečiant statinio ribų į plotį);

kai žemės sklypas yra nesuformuotas. Tokiu atveju taikomas Taisyklių 13 p., kai žemės sklypas nesuformuotas, turi būti gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimas planuojamai veiklai vykdyti.

Svarbi informacija dėl COVID-19

Informacija sporto projektų vykdytojams dėl įvedamų apribojimų siekiant sumažinti COVID-19 viruso plitimą.

Peržiūrėti