Pagal Aprašo 10 p. ir Kvietimo[1] 23 p. esamų sporto bazių plėtros, priežiūros ir remonto srities projektų tinkamomis finansuoti gali būti pripažintos tik nuo projekto įgyvendinimo pradžios patirtos išlaidos. Projekto įgyvendinimo laikotarpis turi prasidėti nuo projekto įgyvendinimo sutartyje nurodyto termino (kuris negali būti ankstesnis nei projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data).

[1] Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-1866 patvirtinto Kvietimo teikti paraiškas 2020 metų Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamiems projektams, skirtiems esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, atrinkti (toliau – Kvietimas)

Svarbi informacija dėl COVID-19

Informacija sporto projektų vykdytojams dėl įvedamų apribojimų siekiant sumažinti COVID-19 viruso plitimą.

Peržiūrėti