Ne, tokios išlaidos būtų netinkamos finansuoti Sporto rėmimo fondo lėšomis, nes Kvietimo sąlygose apibrėžta, kad tinkamos finansuoti lėšos yra skirtos sporto paskirties pastatų, o ne atskirų pastato patalpų plėtrai, priežiūrai ir remontui.

Tuo atveju, jei sporto salė registre būtų užregistruota kaip atskiras sporto paskirties objektas, išlaidos galėtų būti finansuojamos Sporto rėmimo fondo lėšomis.