Įnašas natūra nėra tinkamas, todėl prie projekto turi būti prisidedama piniginėmis lėšomis. Įranga ir inventorius turėtų būti įsigyjama ne projekto apimtyje.

Svarbi informacija dėl COVID-19

Informacija sporto projektų vykdytojams dėl įvedamų apribojimų siekiant sumažinti COVID-19 viruso plitimą.

Peržiūrėti