Įnašas natūra nėra tinkamas, todėl prie projekto turi būti prisidedama piniginėmis lėšomis. Įranga ir inventorius turėtų būti įsigyjama ne projekto apimtyje.