Taip, pareiškėjais gali būti visi juridiniai asmenys, kurie neturi aplinkybių, nurodytų Taisyklių[1] 15 p.

Atkreiptinas dėmesys, kad projekto aktualumas negali būti grindžiamas bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar aukštojo mokslo studijų reikmėmis bei planuojami pasiekti rodikliai neturėtų apimti bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar aukštojo mokslo studijų metu sportuojančių asmenų skaičiaus.

 

 

 

 

[1] Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-123 patvirtintų Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo ir administravimo taisyklių (Taisyklės)