Taip, pastato ar inžinerinio statinio paskirtis gali būti pakeista iki paraiškų pateikimo termino pabaigos (iki kovo 1 d. 17 val.), tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad iki paskirties pakeitimo sportinė veikla šiuose objektuose turėjo būti vykdoma teisėtai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimą Nr. 1178 „Dėl statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir ši veikla turėjo būti vykdoma per pastaruosius dvejus metus (2019-2020 m,).

1 pavyzdys: Pareiškėjas sportinę veiklą pastaruosius du metus vykdė kultūros paskirties pastate ir paskirtį pakeitė į sporto – tinkama.

2 pavyzdys: Pareiškėjas sportinę veiklą ne mažiau kaip du pastaruosius metus veiklą vykdė gamybinės paskirties pastate – netinkama.

Svarbi informacija dėl COVID-19

Informacija sporto projektų vykdytojams dėl įvedamų apribojimų siekiant sumažinti COVID-19 viruso plitimą.

Peržiūrėti