Taip, juridinis asmuo „X“ gali būti pareiškėju, nors jam nuosavybės teise priklausantis turtas yra perduotas naudotis kitam juridiniam asmeniui (jei panaudos ar nuomos sutartyje nenumatyta apribojimų).

Paraišką dėl esamos sporto bazės atnaujinimo, plėtros ar remonto gali teikti bet kuris juridinis asmuo, kuris disponuoja turtu pagal Kvietimo sąlygų reikalavimus. Pažymėtina, kad nuomos atveju, Kvietimo sąlygų 20 p. numato reikalavimus sutarčiai.