Taip, juridinis asmuo „X“ gali būti pareiškėju, nors jam nuosavybės teise priklausantis turtas yra perduotas naudotis kitam juridiniam asmeniui (jei panaudos ar nuomos sutartyje nenumatyta apribojimų).

Tačiau tokiu atveju juridinis asmuo „Y“ irgi gali būti pareiškėju, jei sutartis atitinka nustatytus reikalavimus Kvietimo 19 p. Taip pat juridinis asmuo „Y“ tokio projekto atveju gali būti pasitelkiamas kaip partneris.

Svarbi informacija dėl COVID-19

Informacija sporto projektų vykdytojams dėl įvedamų apribojimų siekiant sumažinti COVID-19 viruso plitimą.

Peržiūrėti